Make your own free website on Tripod.com

Perbezaan Tamadun Islam Dan Tamadun Barat

 

 

 

 

Tamadun Islam

 

 

Tamadun Barat

 

Kedudukan Agama

 

- Islam menjadi cara hidup yang mencakupi

keseluruhan kehidupan manusia, samada

keduniaan atau keagamaan.

 

- Pembaharuan dalam Islam adalah mengikut agama bukan agama mengikut pembaharuan. Walaupun begitu ia tetap

flexible dan tidak rigid.

 

 

Kedudukan Agama

 

- Agama adalah sebahagian daripada kebudayaan. Kebudayaan sentiasa mengalami perubahan dan akhirnya agama juga dicorak oleh perubahan.

 

 

 

Konsep Kesepaduan Dan Pengawalan

 

-         Terdapat konsep kesepaduan dan pengawalan dalam Islam. Segala bentuk pembangunan kebendaan berkait rapat dengan kerohanian. Segala urusan tidak terlepas daripada mengikut prinsip-prinsip akidah, syariah dan akhlak.

 

 

Konsep Kesepaduan Dan Pengawalan

 

-         Tamadun Barat melihat perkara-perkara keduniaan hanya untuk kehidupan dunia semata-mata.

-         Segala urusan tidak ada kaitan dengan agama.

-         Terikat dengan undang-undang tetapi pengwalannya terlalu longgar.

-         Bentuk pengawalan tidak didasarkan kepada iman yang kukuh.

 

 

Konsep Kemajuan

 

-         Islam juga menganbil kira aspek kemajuan dan perubahan tetapai dengan menegaskan bagaimana cara ia dicapai dan apakah matlamatnya.

-         Islam menolak konsep matlamat menghalalkan cara .

 

Konsep Kemajuan

 

-         Kamajuan berdasarkan keuntungan semata-mata.

-         Berpegang dengan konsep matlamat menghalalkan cara .

 

 

 

 

 

 

Penekanan Sudut Kemajuan

 

-         Islam menekankan kedua-dua aspek kerohanian dan kebendaan. Kemajuan dalam Islam bersifat lengkap.

-         Pembangunan dan kemajuan dalam Islam adalah alat untuk mencapai kesempurnaan zaman.

-         Fokus utama pembangunan dalam Islam adalah manusia itu sendiri.

 

 

Penekanan Sudut Kemajuan

 

-         Menitikberatkan aspek kebendaan dengan mengenepikan aspek kerohanian.

-         Mereka menghadapi krisis nilai yang teruk akibat mengabaikan aspek kemajuan dari sudut kerohanian atau spiritual.

 

 

 

 

Rajah 2 : Perbezaan Tamadun Islam dan Tamadun Barat