Make your own free website on Tripod.com

Ciri-ciri Ekonomi Islam

       Memelihara fitrah manusia .

       Memelihara norma-norma akhlak .

       Memenuhi keperluan-keperluan masyarakat  .

       Kegiatan-kegiatan ekonomi adalah sebahagian daripada ajaran agama Islam.

       Kegiatan ekonomi Islam mempunyai cita-cita luhur, iaitu bertujuan berusaha untuk mencari keuntungan individu, di samping melahirkan kebahagiaan bersama bagi masyarakat.

       Aktiviti-aktiviti ekonomi islam sentiasa diawasi oleh hukum-hukum islam dan perlaksanaannya dikawal pula oleh pihak pemerintah

       Ekonomi islam menseimbangkan antara kepentingan individu dan masyarakat