Make your own free website on Tripod.com

                     ALIAS MAT SAAD

M.Ed ( Pengurusan Dan Pentadbiran ) BA ( Usuluddin Dan Falsafah ) Dip.Pendidikan

email: alias@polipd.edu.my    atau   aliasmfj@yahoo.com

 

Kepada Para Pelajar Yang Dihormati Selamat Datang Ke Web Site Saya / Welcome To My Web Site

Nota Kuliah A3007 ( Tamadun Islam )

Kuliah 1                                         

lKonsep Tamadun Menurut Sarjana Islam Dan Barat

lMatlamat Tamadun Islam.

lDasar Tamadun Islam.

lSumber Tamadun Islam

lPerbezaan Tamadun Islam Dan Barat

Kuliah 2  

lManusia sebagai khalifah Allah

lTanggungjawab manusia sebagai khalifah Allah.

lPersiapan untuk menjalankan tugas sebagai Khalifah.

Kuliah 3 

lKonsep Akhlak.

lDefinasi Akhlak                                

Kuliah 4

lMatlamat Akhlak                            

Kuliah 5  

lEkonomi Dalam Islam.

lFalsafah Ekonomi Islam.       

Kuliah 6   

lCiri-ciri Ekonomi Islam.

lPrinsip Ekonomi Islam.

 Kuliah 7 

lKedudukan Ilmu dalam Islam.       

lPembahagian Ilmu.

 Kuliah 8  

lKesepadun Ilmu.

lKedudukan orang yang berilmu.

Kuliah 9    

lSumber ilmu dalam Islam.

Kuliah 10   

lSumbangan Islam dalam bidang Ilmu.

Kuliah 11  

lSumbangan dalam bidang sains.

lFalsafah sains menurut Islam.

Kuliah 12  

lSumbangan dalam bidang Kejuruteraan.

lSumbangan dalam bidang Seni

Kuliah 13  

lTujuan Pengkajian Sains dalam Islam.

Kuliah 14  

lSumbangan dalam bidang perubatan.                   

lSumbangan Zoologi.

Kuliah 15   

lSumbangan dalam bidang Biologi.

lSumbangan dalam bidang Botani.

Kuliah 16  

lSumbangan dalam bidang Geografi.

lSumbangan dalam bidang Pelayaran.

Kuliah 17 

lKenegaraan dalam Islam

lMajlis Syura

Kuliah 18  

lKonsp Syura

lKewajipan Syura.

Kuliah 19

lKebaikan Syura.

 Kuliah 20

lPerlambagaan Madinah

Kuliah 21

lIslam dalam perlambagaan Malaysia                       

Kuliah 22

lPentadbiran Agama Islam di Malaysia

 

Tajuk Tugasan A3007 ( Tamadun Islam )

 lPanduan menulis Tugasan.