Make your own free website on Tripod.com

Islam dan ekonomi.

 

Agama dan ekonomi saling berkait rapat antara satu dengan lain Islam sebagai satu cara hidup yang lengkap yang merangkumi segala aspek kehidupan, berbeza daripada agama-agama lain dari segi menangani masalah ekonomi yang merupakan satu aspek dariapada system kehidupan yang menyeluruh.Islam mempunyai nilai yang berbeza dari segi menentukan kelakuan manusia. Oleh sebab Islam bereeti tunduk dan menyerah diri kepada allah, maka kegiatan manusia dalam islam juga dalam konteks penyerahan diri kepada Allah. Apbila menjalani kehidupan berekonomi, umat Islam wajib mematuhi syariat Allah dalam bentuk amal, iktikad dan akhlak.