Make your own free website on Tripod.com

Matlamat Tamadun Islam

 

 

1.    Hubungan Manusia dengan Allah SWT

2.    Hubungan Manusia dengan Manusia.

3.    Hubungan Manusia dengan Alam.

 

 

 

 

 

 

     ALLAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                   Manusia                                                     Alam