Make your own free website on Tripod.com

POLITEKNIK PORT DICKSON

JABATAN PENGAJIAN AM

 

A3007: TAMADUN ISLAM

 

PANDUAN MENULIS TUGASAN

 

 

1.                  Tugasan hendaklah diserahkan kepada pensyarah sebelum tarikh akhir penghantaran yang ditetapkan.           

2.                  Tugasan ini menyumbang sebanyak 20% kepada penggredan keseluruhan kursus.

3.                  Anda dikehendaki menaip tugasan pada kertas A4 dengan menggunakan saiz fon 12 dan langkau (spacing) 1.5. Panjang tugasan ini hendaklah antara 2,500 hingga 3,000 atau 10 hingga 12 muka surat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANDUAN / CARA MENJAWAB TUGASAN

 

  1. Tugasan ini hendaklah mengandungi hujah yang bermakna kepada pembaca berkaitan pendapat ini.

 

  1. Tugasan ini hendaklah mempunyai komponen-komponen yang penting seperti pendahuluan, isi kandungan serta penutup yang menarik.

 

  1. Tugasan yang didapati bukan karangan asli, seperti hasil karangan yang diciplak atau ditulis oleh orang lain, akan dibatalkan.

 

  1. Sila nyatakan rujukkan mana-mana sumber yang anda gunakan dalam penulisan tugasan ini.

 

 

 

 

 

 

Alias Mat Saad

Pensyarah Jabatan Pengajian Am

Politeknik Port Dickson