Make your own free website on Tripod.com

Sumber Tamadun Islam

 

 

Sumber Asas

 

1.         Al-Quran / Wahyu.

2.         As- Sunnah

 

Sumber Sokongan

 

1.                  Tamadun-tamadun terdahulu seperti Tamadun Yunani, India, China dan lain-lain.