Make your own free website on Tripod.com

1.     Sumbangan Islam dalam bidang kejuruteraan dan teknologi.

2.    Peranan akhlak dalam pengurusan ekonomi dan kewangan.

3.    Islam sebagai asas pembangunan.

4.    Nilai pekerjaan dalam Islam.

5.    Etika kerja dalam Islam.

6.    Konsep buruh dalam Islam.

7.    Peranan al-Quran sebagai sumber inspirasi kemajuan Tamadun Islam.

8.    Akhlak sebagai asas pembentukan peribadi.

9.    Peranan al-Hadith sebagai sumber Tamadun Islam.

10.    Biodata Ibnu Sina dan sumbangan beliau dalam bidang ilmu.

11.    Boidata Al-Razi dan sumbangan beliau dalam bidang ilmu.

12.    Biodata Al-Khawarizmi dan sumbangan beliau dalam bidang ilmu.

13.    Kenalpasti kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam sistem perbankan Islam ( Fokus kepada Bank Islam Malaysia Berhad )

14.    Peranan manusia sebagai khaklifah di muka bumi.

15.    Masalah keruntuhan akhlak. Punca dan penyelesaian menurut Islam.

16.    Konsep kebahagiaan menurut Islam.

17.    perbandingan sistem ekonomi Islam dengan komunis dan sosialis.

19.    Manusia menurut perspektif Islam.

20.    Kebahagiaan keluarga : Islam sebagai asas pembentukannya.

21.    Islam dan ilmu pengetahuan.

22.    Peranan masjid dalam Islam.

23.    Kedudukan wanita sebelum dan slepas kedatangan Islam.

24.    Perkembangan Islam di Nusantara.

25.    Islam dalam perlambagaan Malaysia.