Make your own free website on Tripod.com

Tangungjawab manusia sebagai Khalifah

 

       Melaksanakan ibadah khusus.

o     Sembahyang

o     Puasa

o     Zakat

o     Haji

 

       Membina keluarga, masyarakat dan Negara.

 

       Melaksanakan yang makruf dan mencegah kemungkaran.